Sammenslutningen af
Alternative Behandlere
Klik her for menu »

Behandlingsformer L-Å


Listen over behandlingsformer giver en kort forklaring på de fleste behandlingsmetoder, som SAB's medlemmer tilbyder. Hvis der ønskes en mere indgående forklaring, kan man henvende sig til den enkelte terapeut som findes under fanen "Find din behandler" og bede om at få tilsendt uddybende brochuremateriale.

LASERTERAPI
I laserterapi benytter man et lys med meget høj intensitet i påvirkningen af forskellige lidelser. Laserlys kan også benyttes til at stimulere akupunkturpunkter.

LIFECOACHING
Et begreb der udspringer af coaching, men med et målrettet fokus på den enkelte klients livsområder såsom fysik, forhold, psyke m.m., og de allerede eksisterende ressourcer, formåen og potentiale herunder. Formålet er igennem coaching at coache klienten til at udnytte sit fulde potentiale i henhold til de ressourcer klienten allerede besidder, således at disse udnyttes optimalt i forhold til klientens drømme, ønsker og mål. Ud fra life coaching tilbydes ofte en række af specialer såsom stresscoaching, coaching i vægttab, coaching omhandlende ens personlige forhold, motivation, selvtillid, fjernelse af fobier m.m.

LIVSKUNST
Er kunsten at finde ressourcerne dybt inde i dig selv, i dit inderste for at kunne heale dig selv, - og dermed blive i stand til at tage det fulde ansvar for hele dit liv.

LYMFEDRÆNAGE
Er en pulserende ”fjerlet” massage. For at opnå en lymfedrivende virkning udføres kreds- og spiralformede håndbevægelser, for at hente væsken op og pumpe den videre. Der holdes en tæt hudkontakt, samtidig med at huden forskydes over det underliggende væv. Drænagen er rytmisk med stigende og aftagende tryk. En lymfedrænagebehandling er tillige meget afstressende. Den rytmiske, pulserende behandling indvirker på det parasympatiske nervesystem, som er vores afslapningsnervesystem. Når dette nervesystem er i ”gode hænder” sender det impulser til hjernen, som nedsætter produktionen af stresshormoner. Ca. 70% af vores kropsvægt består af væske, som når den påvirkes af rytmiske, pulserende bevægelser, spreder sig som ringe i vandet. Derfor er lymfedrænagens pulserende massage så effektiv.

MAGNETFELTTERAPI - MAGNETTERAPI
Ud fra opfattelsen af, at mennesket i dag påvirkes af mange forskellige magnetfelter der kan skabe ubalance i kroppens egen-svingninger, benyttes magnetfeltterapi til at genskabe balancen ved at påvirke kroppen med lavfrekvente magnetbølger. Magnetfeltterapi anvendes overfor mange forskellige lidelser. På klinik foregår behandlingen med en magnettromle, der kan indstilles på forskellige frekvenser. Nogle tromler sænkes ned omkring kroppen, andre tromler behandler over stedet. Til hjemmebrug benyttes magnettæpper og -dyner, der menes at kunne afskærme mod jordstråler. Magnetarmbånd anvendes overfor gigt og kredsløbssygdomme. Biomagneter, der består af 2 små magneter, benyttes til punktbehandling. Gravide og mennesker med pacemaker bør undgå magnetfeltterapi.

MANDALA-FYSIURGISK-MASSAGE
Mandala betyder helhed og er en massageform, der første gang blev benyttet i 1914 på Bispebjerg Hospital. Hele kroppen bliver masseret igennem fra fingerspids til tåspids. Forskellige massageformer kombineres i be-handlingen, da nogle muskler skal bearbejdes i dybden og andre skal have en mere afslappende massage. Hvilken massageform, der anvendes de forskellige steder på kroppen, retter sig efter pågældende lidelse.

MANUEL TERAPI
Egentlig betyder Manuel Terapi – at behandle med hænderne. Manu betyder hånd og terapi betyder behandling. Manuel terapi er en samling af avancerede bløddelsteknikker til behandling af sener, ledbånd, muskler, nerver, bindevæv og desuden også kan rette led op. Dette gøres ud fra devisen – at det er musklerne og senerne der flytter leddet skævt – så er det også sener og muskler der skal behandles, for at få leddene på plads igen.Manuel Terapi stiler mod: at fjerne eller nedsætte smerte, øge bevægeligheden i led og skabe balance i kropsholdningen – altså smertefrihed og balance mellem kroppens muskler og led. De ManuelleTeknikker vi anvender er: Ledmobilisering, Muskel energi teknikker, Højhastighedsgreb, Træningsterapi, Avancerede bløddelsteknikker, Massage m.m

MANUVISION BEHANDLING
ManuVision er en holistisk tilgang til sammenhængen mellem krop og psyke, og er både behandling, træning og uddannelse. Målet er altid at vække og kultivere klientens opmærksomhed, som en konkret kropslig fornemmelse, der rummer både fysiske og energetiske sansninger, følelser og tanker. Om det er en fysisk skade, eller en psykisk problemstilling, så er udgangspunktet altid kroppen og åndedrættet. Manuelle teknikker som massage, tryk & stræk, samt øvelser og samtale, benyttes med henblik på at behandle, afspænde og vække kroppens iboende intelligens, for at igangsætte de naturlige fysiske og psykiske restitutionsprocesser. Det centrale for ManuVisions arbejde er erkendelsen, at ethvert menneske er unikt. Enhver behandlings -og træningssituation, er derfor mere en fælles udforskning af de bagvedliggende årsager til en given problemstilling, end det er en autoritær situation, hvor ManuVision behandleren/træneren “giver” og klienten “modtager”. Derfor er ManuVision behandlerens/trænerens fornemste opgave, at opbygge en givtig og frugtbar relation til klienten, samt at hjælpe klienten til at opbygge en relation til “sig selv”.

MASSAGE
Muskelgener kan opstå af belastende arbejdsstillinger og resultere i bl. a. hovedpine, ondt i skulder og ryg. Hyppig muskeltræthed kan udvikle sig til myoser og infiltrationer og til egentlig sygdom. Følelsesmæssige traumer kan være bundet i blokeringer og skævheder i muskler. Når muskelspændinger derfor opløses, kan smertefulde følelser igen komme frem i dagens lys. Massage kan derfor både være en fysisk og en mental renselse og afbalancering. En del massageformer indbefatter derfor også samtaleterapi.

MA-URI-MASSAGE
MA-URI massage er en behandlingsform udviklet af Hemi Fox fra New Zealand. Det er en dynamisk massage, der udføres som en dans til rytmisk, polynesisk musik. Massagen er smuk og kærlighedsfuld og på samme tid udfordrende og provokerende, fordi den konfronterer os med bl. a. vores bekvemmelighed og af-hængighed, og alt det ubearbejdede stof vi bærer rundt på. Denne massageform er et redskab til at løse op for traumatiske blokeringer og for stress, og den giver et mere harmonisk og fredfyldt liv.

MEDICINSK QIGONG
QiGong kan opdeles i hård QiGong (krigskunst,Tai Chi Chuan etc.) og blød QiGong, som er medicinsk QiGong, der er målrettet mod afbalancering af den indre krop. Bevægelser og øvelser bruges til forebyggelse af sygdom og til bedring og helbredelse af mange lidelser. Det er et system til selvhelbredelse og til vedligeholdelse af et godt helbred.

MEGA BRAIN
Via høretelefoner og specielle briller påvirkes personen af lyd og lys på forskellige niveauer. Metoden bruges til at slappe af og bringe hjernens svingningsniveau ned på et plan, hvor underbevidstheden kan påvirkes. Terapeuten vil herefter kunne vejlede klienten til at visualisere sig til større selvtillid og andre ønskelige positive tilstande for derigennem at få mere kontrol over sin tilværelse. (se også: Silva Mind Control)

MELCHIZEDEK
En metode til healing af både fysisk, følelsesmæssig, tankemæssig, æterisk og spirituel ubalance. Efter afbalancering med healing arbejdes der med æteriske hologrammer og æterisk lys-farve-lyd frekvensstråler, hvor hologrammerne accellereres i rotation med stor hastighed. Denne healingsmetode opløser gamle tankeformer fra fortid, nutid og forældre, uden at det er nødvendigt at grave i begivenhederne. Healeren bliver guidet af sin intuition eller clairvoyance til, hvor længe hologrammerne skal rotere.

METAMORPHIC TECHNIQUE
Forskellige lidelser kan have udspring i fosterstadiet, hvor der kan ske blokeringer i organers udvikling. Med en let massage af fødder, hænder og kranium kan disse tidlige signaler bearbejdes.

MICROMOVEMENT
Micromovement er bevægelser hvormed du løsner din krops spændinger indefra. Kroppens iboende små “micromovement” fritstilles til bogstaveligt talt at “udvikle” dig af de “indviklede” og låste tilstande du måtte være i. Det er sjovt, nemt og meget befriende. Der bruges musik og lyde til at “bevæge” dig.

MINERALER OG VITAMINER  - MINERALANALYSE
Mineraler er livsnødvendige for cellernes opbygning, de arbejder tæt sammen med vitaminer, og de er nødvendige for hinandens optagelse. Mangler mineraler og vitaminer, vil enzymer, der styrer uendelig mange biologiske processer i cellestofskiftet, ikke kunne dannes. Følgevirkningen kan blive langsom snigende sygdom, der på længere sigt kan resultere i kroniske sygdomstilstande. Mineraler og vitaminer kan testes på forskellige måder, f. eks. med pendulering, kinesiologi, biopati og med vegatest.

MULTI INKARNATIONSTERAPI
Der arbejdes indenfor området mellem terapi og selvudvikling. Der arbejdes med, hvor vi begrænser os selv i at lytte til os selv. Efterhånden som vi gennemskuer og tilgiver vores egne selvbedrag, vil vi holde op med at flygte fra os selv.

MUSKELMASSAGE (se: Massage, Muskelterapi)

MUSKELTERAPI
En behandlingsform, der kombinerer traditionel fysiurgisk massage med en trykteknik, som gennem anvendelse af nerveimpulspåvirkning øger muligheden for blodgennemstrømning i de relevante områder, der således hurtigere og bedre kan udnytte blodets naturlige helbredende virkning. Anvendes i forhold til alle typer spændinger, forstuvninger og infiltrationer i muskler, sener, led og væv. 

NADA
En behandling af abstinenssymptomer ved tobaksafvænning. En seriøs beslutning om at holde op med at ryge er en forudsætning for opnåelse af et godt resultat. Metoden består i nåleakupunktur af bestemte punkter i øret og er udarbejdet af psykiateren Michael Smith. Metoden kan også benyttes ved misbrug.

NATURMEDICIN (se: Urteterapi, Kinesisk urtemedicin)

NEUROMUSKULÆR TRYKTEKNIK
En dybtgående massage på spændt muskulatur, hvorved kroppens egne endorfiner (smertestillende kemiske stoffer) frigøres og får musklerne til at slappe af.

NINPO
Ninpo som behandlingsform består af flere dele. Som en start kan nævnes den japanske udgave af Yoga stræk kaldet Junan Talso, der skaber kropslig smidighed, det indeholder også en statisk styrketræning. Desuden er der et roligt og afslappet bevægelseskoncept (Chi Gong lign.) baseret på de fysiske manifestationer som: Jord, Vand, Ild, Vind og Univers (tomhed/ neutral). Ninpo anvendes til at kontrollere og afbalancere energiflowet i kroppen. Det styrker bl. a. koncentration, åndedræt, kredsløb samt forbedrer den fysiske holdning og den mentale balance. Zen meditation indgår her som et element til koncentration og balance i krop og sjæl.

NLP / NLP-TERAPI / NLP-SAMTALETERAPI
Neuro Lingvistisk Programmering er et mentalt træningsprogram, der arbejder direkte med sanserne (Neuro) og med sproget (Lingvistisk), samt den måde, hvorpå vi har lært vore adfærd-, kommunikations- og tankemønstre igennem tiden (Programmering). Hvert menneske har sin egen opfattelse af virkeligheden, og denne opfattelse kan lægge en bremse på den almindelige omgang med andre mennesker ud fra en opfattelse af, hvad man kan og ikke kan. Med NLP kan et blokerende adfærdsmønster ændres til nye konstruktive måder at tænke og kommunikere på, så der opnås større frihed og bedre livsudfoldelse.

NORDLYS MASSAGE
Nordlys massage er udviklet af Anne og Philip Neess. Det er et psykisk-fysisk massagesystem, som fremmer afspænding, personlig udvikling og vækst. Der benyttes en kombination af massage, samtale og energibalancering.

NÅLEAKUPUNKTUR (se: Akupunktur, Auriculoterapi)

ORGANMASSAGE
En massageform der forplanter sig gennem huden direkte på de indre organer og vævet omkring organerne. Herved frigøres spændinger i organer og i vævet omkring dem og gennemstrømningen forbedres. Spændingerne kan f. eks. komme efter en operation eller kan skyldes alt for stillesiddende arbejde og passivt liv. Anvendes bl. a. ved spændinger i nakke, ryg, bughule og ved spændinger i spiserøret med sure opstød.

PARTERAPI (kognitive)
Samtale og rådgivning om seksualitet, parforhold og singleliv. Coaching og vejledning omkring kærlighedsproblemer.

PERSONLIG RÅDGIVNING (se: Samtaleterapi, Parterapi, Psykoterapi)

PHYTOTERAPI
Sygdomsbehandling med lægemidler fremstillet udfra planter anvendes både af det officielle sundhedssystem og af det alternative behandlingssystem.Plantemedicin anvendes både som urtete, i pilleform, i kapsler og som tinktur. Behandling med urter virker både udrensende og stimulerende på kroppens organer, samtidig med at kroppens egne helbredende kræfter understøttes.

PLUS-MINUS-BALANCEN
Hvert menneske er enten en plus type eller en minus type. Denne typeinddeling knytter sig til nervesystemet og hjernen, som den ene pol på et batteri. Den anden pol i det menneskelige batteri knytter sig til hjertet og blodet og dermed også til kosten. Er et menneske en plus-type skal den overvejende kost være af minus-typen - og omvendt.
Plus = Udvidende., Minus = Sammentrækkende. Yin-Yang-Balancen er ikke det samme, se denne. Litt.: “Hvad Julia Vøldan lærte mig” af Lis Andersen.

POLARITETS TERAPI
Skaber balance og harmoni i et menneske. Imellem det maskuline og det feminine, det spirituelle og materielle, fortid og fremtid, erfaringer og visioner m. v. Åbner for en sund bearbejdelse af forståelse af psykisk ubalance.

POSTUROLOGI
Behandling af kroppens holdningsforstyrrelser - posturale forstyrrelser - anvendes hos personer med tilbagevendende smerter. Over halvdelen af disse mennesker har posturale forstyrrelser. Årsagerne til forstyrrelserne findes hovedsagelig tre steder: 1) i øjenmuskulaturen, 2) i kæbe samt kæbeled og dens muskulatur og 3) i fodens stilling. Forstyrrelser kan være små, men har en stor betydning.

PSYKO SPIRITUEL VEJLEDNING
Transpersonlig psykologi er en vejledning, der forløser og transformerer det uhensigtsmæssige via Højere Selv ved at være egen clairvoyant og healer. Behandleren er din vejleder i denne proces, der fører til større indsigt og dermed et bedre liv. 

PSYKOTERAPI
Forestil dig at sindet består af 100 rum. Hvert rum repræsenterer dine evner, muligheder og følelser. Igennem barndommen og ungdommen er mange af dørene ind til rummene blevet lukket og låst p. g. a. fortrængninger og opdragelsesmæssige omstændigheder. Det handler om at åbne disse døre igen, så mulighederne bedre kan udnyttes. Nye tanker og inspiration vil give større glæde og lyst til at udfordre livet, og lyst og mod til at flytte grænser. Metoderne er forskellige og kan være en blanding af: psykodrama, rollespil, teater, leg, drømmetydning, tegneterapi, musikterapi, åndedrætsterapi, gruppeprocesser, fantasirejser konfrontationsøvelser, massage samt gestalt- og kropsterapi.

QIGONG
QiGong er kinesisk lægekunst, der er mange tusinde år gammel og danner grundlaget for akupunktur og ThaiChi. QiGong er en form for energi-gymnastik, hvor man forener fysiske bevægelser med åndedræt og tankekoncentration. Top-idrætsfolk, amerikanske astronauter og millioner af kinesere træner QiGong. Regelmæssig udøvelse forbedrer helbredet og skaber indre ro og harmoni i sindet. QiGong er et enestående system til selvhelbredelse, idet det er let at lære og huske, og alle kan være med - unge og gamle, syge og raske. 

RADIONISK ANALYSE
Ud fra De La Warr’s principper måles ubalancer i klientens energifelt via en bloddråbe. Udover diagnostisering foretages korrektioner af energiubalancer via bloddråbens resonans med ejermanden. Sygdom kan afsløres lang tid før, den opstår og kan derfor også forebygges. Alt dette er muligt uden, at klienten selv er til stede, idet fjernpåvirkningen kan foregå via bloddråben, uanset hvor i verden klienten befinder sig. (Se forklaringen på resonansterapi under Bioreso-nansterapi).

RECONNECTIVE HEALING
er ofte en livsændrende oplevelse. Reconnective Healing giver helbredelse indenfor krop, følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt. Healing betyder at vende tilbage til en afbalanceret tilstand. Hver lidelse er en kombination af fysiske, psykiske, åndelige og følelsesmæssige.Der rapporteres om helbredelser indenfor kræft, Cerebral parese, kronisk træthedssyndrom m.m. Man har haft erfaring med klienter, der har opnået helbredelse af epilepsi, håndledsproblemer, rygproblemer, ingen smerter på trods af discocolaps, væsentlig ændring i humør og livssyn m.m. Forskellen mellem Reconnective Healing og The Reconnection er dybest set hensigten. Det væsentligste formål med Reconnective Healing er helbredelse, om det så er på det fysiske, mentale, følelsesmæssige, spirituelle plan. Selv om de to processer ikke er helt adskilte, skal dine Reconnective Healings sessioner og The Reconnection (din personlige genforbindelse) opleves på forskellige tidspunkter, for at du kan få fuld udbytte af hver især. Det anbefales at Reconnective Healing sessions eller The reconnection ikke blandes med andre healingteknikker. At blande Reconnective Healing session med noget som helst andet fortynder det kun og reducerer det til noget andet end det fulde udbytte af Reconnective Healing eller The Reconnection. Undgå andet energi arbejde nogle få dage før og i de efterfølgende uger. Jo, mere tid du tilbringer i din egen energi des bedre.

REGRESSION/REGRESSIONSTERAPI
Formået er at vende tilbage til f.eks. negative situationer fra barndommen, fosterstadiet, ungdommen eller måske tidligere liv. Hertil kan anvendes forskellige teknikker bl.a. regression, rebirthing, hypnose, kinesiologi og afspænding. Grundtanken i regressionsterapi er, at klienten selv skal genopleve (se og føle) opbyggende og nedbrydende hændelser fra tidligere hændelser fra dette liv eller fra et tidligere. Terapien kan også kaldes genkaldelsesterapi. Formålet er at frigøre den energi, der ellers fastholder personen i uhensigtsmæssige handlinger, som både kan være fysiske og mentale, og i stedet få mere harmoni ind i livet. Nogle af de nævnte teknikker fokuserer på hændelser i dette liv, og andre igen på begge dele.

REIKI-HEALING (se under "Healing")

RIDE TERAPI
Rideterapi udøves af forskellige faggrupper, der arbejder med mennesker. Det kan være psykologer, pædagoger, psykoterapeuter, ergoterapeut  social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og fysioterapeuter mv. De forskellige faglige tilgange er medbestemmende for  hvilke klientgruppe rideterapeuterne arbejder med, hvilke problemstillinger rideterapeuten kan og vil gå ind i. Fælles for rideterapi er at det er en behandlingsform, hvori naturen, i særlig grad hesten, er omdrejningspunktet. Terapien arbejder med bevidst nærvær, i naturen og med naturen. Der lægges vægt på, at hver årstid har sin styrke, sin ”rytme”, som kan benyttes i arbejdet med hest og klient. Hesten formidler, via sin sanselige, kropslige kommunikation, en tydelig kontakt for klienten til egen krop, til eget følelsesliv, egen selvforståelse og adfærds mestring. Hesten spejler mennesket, som det reelt er. Er klienten stresset, udbrændt, sorgfyldt vil denne se sig selv spejlet. Så snart klienten, ved rideterapeutens hjælp, får en kommunikation og kontrakt med hesten kropsligt/sanseligt, vil situationen ændre sig. Denne udveksling er helende og indsigtsgivende.

ROLF-METODE
Korrigering af kropsholdningen, hvor målsætningen er at de forskellige dele af kroppen er i lige linie over hinanden. En afbalancering giver en friere og lettere og mere graciøs gang, bedre åndedræt og et lettere sind. Korrigeringen foregår via en blid og behagelig form for bindevævsmassage.

ROSENBERG TEKNIK
En blid og behagelig bindevævsmassage til at afbalancere spændingsniveauet i muskler, sener, ledbånd, læderhud og knoglehinder. Teknikken benytter også triggerpunkter, akupunkturpunkter og meridianer. Bindevævet over hele kroppen kan afbalanceres.

ROSENBEVÆGELSER (se: Rosenmetoden)

ROSENMETODEN
En blid metode, hvor terapeuten med ord og sine hænder bevidstgør klienten om kroppens muskelspændinger, der kan skyldes tilbageholdte følelser. Under behandlingen kommer klienten i kontakt med den oprindelige årsag til problemet, der ikke behøver at være en stor traumatisk begivenhed, det kan også være en al-mindelig dagligdags hændelse, som er oplagret i muskel systemet. Under behandlingen giver kroppen kun slip på det, den er parat til. Bevidstgørelsen omkring problemet giver en friere vejrtrækning og afspændt muskulatur. (se: Rosen Work in)

ROSEN WORK IN
Holdundervisning i afspænding med musik. Anvendes til påvirkning eller forebyggelse af stress- og arbejdsrelaterede småskavanker. Kredsløbet bedres og åndedrættet bliver friere. Eleverne bevæger sig alene eller parvis i forskellige øvelser i et tempo, hvor alle kan være med. Rosen Work In appellerer til alle, som ønsker at opleve glæden og friheden ved at leve i en frisk og bevægelig krop. (se: Rosenmetoden) 

SAMTALETERAPI
Gennem spørgsmål klargøres problemer omkring den enkeltes liv. Der vejledes på baggrund af det, klienten fortæller. Rådet vil i hvert tilfælde i virkeligheden være klientens eget råd til sig selv, der klargøres gennem samtale. (se: Psykoterapi, Parterapi)

SELVHYPNOSE
Giver en konkret metode til at bringe sig selv i en af-spændt tilstand og dermed udnytte den tilstand til at nå et bestemt mål. Er velegnet til at ændre vaner, skabe forandringer i sit liv og til selvterapi.

SEXOLOGI
Samtale og rådgivning om seksualitet, parforhold og singleliv. Coaching og vejledning omkring kærlighedsproblemer.

SHIATSU  -  SHIATSU MASSAGE
Shiatsu betyder "fingertryk" og er en behandlingsform, der bygger på japanske og kinesiske traditioner. Fingertryk anvendes til at påvirke bestemte punkter på kroppen for at genoprette indre balancer. Håndflade, knæ, albue og fod kan benyttes, når der er tale om større hudområder, der skal påvirkes. Behandlingen påvirker blodcirkulationen, fjerner giftstoffer, beroliger og ophæver blokeringer, der hindrer et naturligt forløb af ki-energien i meridiansystemet. Virker helbredende og styrkende og kan også anvendes til selvudvikling, da terapien giver sind og krop jordforbindelse. Behandlingen foretages bedst udenpå en let påklædning af naturfibre.

SILVA MIND CONTROL
Teknikkerne i silva mind control bringer sindet på alfa niveau i løbet af ganske få minutter, samtidig med at man beholder den fulde dagsbevidsthed. Man lærer bevidst at sænke sine hjernesvingninger til en lav svingningsfrekvens, hvorved en meditativ tilstand opnås. Herved kan man arbejde bevidst selv på meget dybe planer i sindet og hente viden om eller omredigere både fysiske og psykiske tilstande. Silva mind control giver adgang til en bevidst styring af tilværelsen i en positiv retning, Man lærer selvkontrol og målrettethed. Der findes flere andre vestlige meditationsteknikker, hvor målet med klientens indsats er det samme, men teknikkerne kan være lidt forskellige.

SPIRITUEL PSYKOTERAPI (se psykoterapi)
– arbejder dog dybere og på det spirituelle plan.

SYVSTJERNE TERAPI
Syvstjernen er et ældgammelt symbol, som kan spores tilbage til Kaldæerne ca. 2.000 år f.v.t. 7-stjernen er udformet med 7 takker og 7 planetsymboler. De 7 spidser med symboler har hver sin frekvens, og fra hver spids udgår en energistrøm med virkning overfor forskellige problemer, og evt. også ved skadelige jordstråler. Syvstjernen findes i forskellige udformninger, som smykke, i lommeformat og i forskellige større modeller. Materialet er enten plast eller metal. Syvstjernen virker som en antenne, der modtager frekvenser fra universet og harmoniserer og fordeler disse i behandling af fysiske og psykiske ubalancer.

TALFI TERAPI
En terapiform, som tager udgangspunkt i det enkelte menneskes hverdag, og i denne proces indgår at finde forbindelse mellem Gud, krop og sjæl ved hjælp af ord. Der løses op for problemer ved at give hjælp til at mærke kroppen, sætte ord på det oplevede og således skabe forbindelse mellem krop og sind. Talfi sætter fokus på det, der styrer os og påvirker vores liv og virkelighedsopfattelse. Dette arbejde skaber kontakt til grundlæggende personlige kvaliteter. Der tilbydes øvelser, der forener bevægelse, lyd og ord til en arbejdsform, som giver mulighed for at arbejde med sin personlige proces.

TANKEFELT TERAPI (TFT)
TFT kombinerer Østens viden om kroppens energibaner med psykologisk samtaleterapi, der hurtigt og smertefrit eliminerer psykisk ubehag. TFT er en ny teknik til hurtig eleminering af alle former for følelsesmæssigt ubehag og flere former for fysisk ubehag. Det virker gennem stimulering af kroppens energibaner. Der benyttes ikke nåle eller massage – men derimod en let banken med fingerne forskellige steder på kroppen, samtidig med , at den der behandles, tænker på sit ubehag.

TANTRA MASSAGE
Er en sensuel velværsmassage, hvor man kun skal modtage og intet yde. den kan indebære berøring af intime dele, da man kommer igennem alle kroppens syv chakra punkter. Tantra massage er ikke så dybdegående som en fysiurgisk massage, men meget afstressende og foregår med blide og flydende strøg.

TAROT
Her er et godt redskab til en bedre forståelse af dig selv og de livsopgaver du har på denne dejlige jord. Kortene tolkes
intuitivt og positivt. Kortene kan lægges for specifikke spørgsmål, såvel som give bud på det du har i dit liv lige nu. Kortoplæg kan også kombineres med clairvoyante evner. 

THETA HEALING
ThetaHealing er uden begrænsninger. Den kan bruges, uanset om der arbejdes med at helbrede, psyke, følelser eller spiritualitet. Alt som foregår under en session sker i samarbejde og med samtykke. Der findes i samarbejde frem til hvilke følelser, uhensigtsmæssige overbevisninger og blokeringer, som begrænser klienten og hvad der kan ændre det. Alt foregår med henblik på at give klienten større frihed gennem det frie valg. Udøveren benytter sig at en meget kort meditation, hvor hjernen omstilles til at arbejde i Theta-bølger, og kommer derved i kontakt med nogle kraftfulde energier. Udøveren bevidner at klienten modtager de ting, der er aftalt. D.v.s. at det ikke er udøveren der personligt healer klienten, vedkommende er blot formidler af selve healingen. I forhold til traditionelle terapeutiske metoder, så går ThetaHealing ikke ned i smertelige detaljer i forhold til traumatiske hændelser i livet. Dog kan klienten komme til at arbejde med følelserne som ligger bag tingene.

TOUCHPRO STOLEMASSAGE
En behagelig, afslappende og dybdegående trykmassage, som bygger på en traditionel japansk akupressur teknik: Amma massage (ca. 1300 år gammel). Oprindelig modtog man denne massageform liggende på en madras, men i moderne tider er teknikken nu også tilpasset en stol. Man modtager massagen fuldt påklædt på en speciel designet stol. Punkterne, der trykkes på, følger en del af de væsentligste meridianbaner, og massagen kan derved understøtte kroppens eget immunforsvar og hjælpe til genopretning af balancen i kropssystemet. En behandling varer typisk 15-20 min. - kan også gives på arbejdspladsen.

URTEMEDICIN (se: Kinesisk urtemedicin)

VACUSAC TERAPI - VACUUM TERAPI
Ved hjælp af specielle instrumenter udnyttes en vacuum effekt til at påvirke huden, forskellige zoneområder på kroppen og meridianer (se: Akupunktur). Der er forskellige vacuum-instrumenter, der benyttes til behandlingen, alt efter hvilket resultat man vil opnå. Et vacusac-apparat har en stor pose, som slutter lufttæt omkring personen fra fødder til hals. Posen pumpes tom for luft, hvorved kroppen påvirkes af et undertryk. Ved brug af vacupunktur og vacuumterapi benyttes sugekopper, der sættes på bestemte zoneområder, hvor de bevirker en stimulering af meridianerne.Vacuumstøvler og vacuummuffer benyttes til at omslutte ben og arme.

VEGATEST
Med en vegatester (et måleapparat) måles resonans svingninger i kroppen ved et reflekspunkt på en finger. Herigennem foretages målinger med forskellige ampuller, der indeholder testsubstanser. Denne test påviser ubalancer i organer, immunforsvar m.v. og viser hvilke symptomer, der er mulige. Efter diagnostisering indtestes naturmedicin, der kan rette op på de påviste ubalancer. (se: Biopati og Bioresonansterapi).

VISUALISERING
En vej til selverkendelse og til at få sammenhæng mellem tanker, følelser og handling. Visualisering betyder at se for sit indre øje, at forestille sig noget. Når fantasi og vilje samarbejder, bliver det en slags bevidst dagdrømmeri. Da alle tanker påvirker vores liv og helbred, er det vigtigt, hvad vi tillader os selv at tænke og ønske.Hos det uafbalancerede menneske vil tanker, følelser og handling gå i hver sin retning. Som Paulus sagde: "Det gode, som jeg vil, gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg". Via visualisering lærer vi at omdanne negative tanker og følelser til positive. Derved bliver vi bevidst medskabende og medansvarlige for vor egen fremtid. Visualisering har mange lighedspunkter med vestlig meditation.

 VITAMIN OG MINERAL TERAPI/TEST (se: Mineraler og Vitaminer)

VODDERS LYMFEDRÆNAGE (se: Lymfedrænage)

WAI QI (se: Kinesisk healing)

YIN-YANG-BALANCEN
Ligesom Plus-Minus-Balancen  er Yin-Yang-Balancen også en af universets skabende energier, og begge forhold er til stede i alt, hvad vi spiser og drikker. Yin-Yang-Balancen er ikke det samme som Plus-Minus-Balancen, det er 2 forskellige forhold. Yin virker kølende og Yang virker varmende. Kosten skal være nogenlunde ligelig fordelt mellem Yin og Yang, dog skal der i den kolde tid indtages mere varmende Yang mad, mens der om sommeren skal indtages mere Yin mad, der køler. Forholdet mellem Yin og Yang bestemmes ud fra puls diagnose. Litt.: "Sundhedens Alfa og Omega" af Hornemann Thielcke.

YOGA
Her arbejdes med kropsøvelser (asanas), åndedræts-øvelser (pranayamas) og afspænding (yoga nidra). Øvelserne består i på skift at spænde kroppens muskler med påfølgende afspænding, samtidig med at ånde-drættet kontrolleres i en rytmisk ind- og udånding. Musklerne smidiggøres, kredsløbet og udrensningen bedres og organerne stimuleres. Det er styrkende energiøvelser, der er med til at helbrede og forebygge. Øvelserne øger kropsbevidstheden. Sindet lærer at lytte til, forstå og respektere kroppens signaler, og kroppen lærer at lystre sindet. Gennem et respektfuldt samarbejde udvikles et robust helbred, kroppen bliver stærk og lystrer uden anstrengelse. Vi får frihed til at handle gennem kroppen, og energi til at gøre det. Udover hata-yoga, der er den almindeligste form for yoga i Danmark, findes andre former for yoga.Raja-yoga = tankekontrol, Jnana-yoga = erkendelsens yoga, Bhakti-yoga = kærlighedens yoga og gengældelsens yoga, Kriya-yoga = foreningen med uendeligheden.

YOGATERAPI
Yogaterapi målretter øvelserne efter det behov personen har. Kinesiologien kan inddrages for at diagnostisere en lidelse nærmere. 

ZONETERAPI
Zoneterapi består i tryk og massage af fødderne (hænderne kan også anvendes). Da bestemte zonepunkter på fødderne korresponderer med bestemte kropsområder og indre organer, kan ubalancer normaliseres gennem bearbejdning af ømme og behandlingsværdige zoneområder på fødderne. Samtidig med behandlingen vil der ske en afslapning. Udover en normalisering af organfunktionerne vil kredsløbet og udrensningen bedres, hvilket har en helsebringende indflydelse på alle lidelser. Zoneterapien er også en vej til forebyggelse af sygdom. I modsætning til den almindelige zoneterapi, hvor hele foden bearbejdes, benytter den orientalske zoneterapi sig af trykmassage på 12 meridianpunkter på hænder og fødder. Behandlingen af meridianpunkter stimulerer energierne i kroppen via meridianerne (se: Akupunktur). Den almindelige zoneterapi er den alternative behandlingsform, som bruges af flest klienter og behandlere, og det er også den behandlingsform, som i Danmark er mest brugt i videnskabelige projekter vedr. alternativ behandling.

ØREAKUPUNKTUR (se: Auriculoterapi)

ØRETERAPI (se: Øreakupunktur)

ÅNDEDRÆT/SAMTALETERAPI
Gennem samtale  bliver du støttet i at opleve dig selv på nye og befriende måder, så du får styrke og indsigt til at foretage de valg, der giver dig mere plads til den du virkelig er - og ønsker at være. Man afdækker sammen med patienten, hvilke livsbegrænsende og negative tankemønstre, der på uønsket vis er med til at forme dit liv. Ved hjælp af rebirthing-åndedrættet vil du løse op for både psykisk og fysisk undertrykte følelser og blokeringer fra underbevidstheden. Der skabes plads til mere livsbekræftende og positive beslutninger.

ÅNDELIG VEJLEDNING
Åndelig vejledning har til hensigt at oplyse klienten om de opgaver, visioner og drømme, som denne havde med til Jorden ved fødslen, og som der oftest skal arbejdes med at realisere, for at man kan føle sig "lykkelig". Lykke er jo en løjerlig ting, som ikke let kan defineres, men måske er lykke dybest set at realisere de indre drømme, som man skabte inden det jordiske liv startede. At få overblik over drømmene er således starten på processen. (se: Clairvoyance)Nyheder


Sekretariatet er lukket fredag, den 20. oktober og fredag, den 27. oktober

Ekspeditionstiden

Ekspeditionstiden i SAB's sekretariat er forlænget.
Ekspeditionstiden er ca. 15 hverdage ved nye ansøgere og 10 hverdage ved almindelige henvendelser.
Vi behandler din ansøgning/henvendelse så hurtigt som muligt.


SAB Nyt
 

Tilmelding til betalingsservice


Nu kan du tilmelde dig betalingsservice. Tryk venligst på linket herunder.
Kundenummer er lig dit medlemsnummer og skal oplyses.
Betalingsservice online tilmelding


Læs alle ..