Sammenslutningen af
Alternative Behandlere
Klik her for menu »

Indmeldelsesblanket


email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Medlemskabstype:* :
* :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 


Ansøgeren har pligt til at fremsende dokumentation på uddannelse/r, hvoraf timeantal i hvert af de af SAB påkrævede fag skal fremgå (jf. Optagelseskrav A her)

Dokumentation fremsendes i form af tydeligt læsbare fotokopier i A4 format til sekretariat@sabnyt.dk i én og samme mail. Hvis mange dokumentationer/hvis du ikke kan vedhæfte alle dokumentationer i en og samme mail, skrives i 1. mail, at yderligere mail følger.


Ansøgningen bliver først behandlet, når SAB har modtaget disse dokumentationer.

Hvis der mangler dokumentationer, meddeles dette og vi gemmer indmeldelsesblanketten og de dokumentationer som er indsendt i 1 måned fra den dato, hvor vi har modtaget indmeldelsesblanketten.

Såfremt du tillige ønsker at ansøge om at blive RAB registreret, skal RAB ansøgningsskemaet ligeledes udfyldes og indsendes pr. mail. RAB ansøgningsskemaet finder du her


Pr. 21. august 2017 godkender SAB e-learning i følgende fag:

Hovedfaget: 0%

Psykologi: 100%

Anden alternativ behandlingsform: 100%

Klinikvejledning: 0%

Fysiologi/Anatomi/Sygdomslære 100 %

Det skal tydeligt fremgå af uddannelsesbeviserne, hvor mange timer i hvert enkelt teoretisk fag, der er taget via e-learning. Jævnfør desuden Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse.

Fotokopierne indsendes elektronisk pr. e-mail som vedhæftede filer til

sekretariat@sabnyt.dk


Du må forvente en behandlingstid på 10 hverdage fra den dato vi har modtaget indmeldelsesblanketten, fyldestgørende dokumentationer og evt. RAB ansøgningsblanket fra dig.Nyheder


Sekretariatet er lukket fredag, den 20. oktober og fredag, den 27. oktober

Ekspeditionstiden

Ekspeditionstiden i SAB's sekretariat er forlænget.
Ekspeditionstiden er ca. 15 hverdage ved nye ansøgere og 10 hverdage ved almindelige henvendelser.
Vi behandler din ansøgning/henvendelse så hurtigt som muligt.


SAB Nyt
 

Tilmelding til betalingsservice


Nu kan du tilmelde dig betalingsservice. Tryk venligst på linket herunder.
Kundenummer er lig dit medlemsnummer og skal oplyses.
Betalingsservice online tilmelding


Læs alle ..