Sammenslutningen af
Alternative Behandlere
Klik her for menu »

Vedligeholdelse af dit RAB fag


SAB’s bestyrelse har med virkning fra december 2016 besluttet at forenkle kravet til antal efteruddannelsestimer og efteruddannelsesperioder ved RAB registrerede i SAB.

Dette vil både være til gavn for dig som RAB registeret behandler og for SAB’s administration.

Fremover skal alle RAB registrerede præstere 36 timers efteruddannelse hvert 3. år - uanset antallet af RAB registreringer i SAB.

Det vil sige, at kravet om 36 timers efteruddannelse ved 1. behandlingsform, du er RAB-registreret i, bibeholdes, mens kravet om 18 timers efteruddannelse ved efterfølgende behandlingsformer, du eventuelt er RAB-registeret i, bortfalder.

Alle RAB registrerede medlemmer kører i samme 3 års periode, hvilket vil sige år 2015-2017, år 2018-2020, år 2021-2023 osv. Det år man bliver RAB registreret i SAB skal man ikke have efteruddannelsestimer og de efterfølgende år skal du dokumentere 36 timer inden udløb af din 3-årige periode.

Det vil sige, at er man blevet medlem og RAB registreret i SAB midt i en periode (f.eks. i perioden 2015-2017) beregnes efteruddannelsestimerne på følgende måde:

- De RAB registrerede medlemmer, der skal have dokumenteret 36 timers efteruddannelse, inden udgangen af år 2016, skal dokumentere 36 timer + 12 timer i løbet af år 2017. De 12 timer skal være taget i år 2017.

- For RAB registrerede medlemmer, der skal have dokumenteret 36 timers efteruddannelse, inden udgangen af år 2017, vil der ikke være ændringer.

- For de RAB registrerede medlemmer, der skulle have dokumenteret 36 timers efteruddannelse, inden udgangen af 2018, skal dokumentation på 24 timers efteruddannelse være indsendt senest den 31. december 2017.

For alle RAB registrerede gælder, at fristen for at dokumentere efteruddannelsestimer er den 31. december hvert år.

Du finder registreringsår / måned på dit RAB bevis.

Efteruddannelsen skal tilføre værdi til den terapiform, du er RAB i og/eller højne din horisont som behandler/terapeut.

Efteruddannelse kan være deltagelse i kurser, foredrag, supervision eller lignende.

Såfremt du har modtaget supervision, deltaget i kurser, foredrag, workshops eller lignende, hvor du ikke har modtaget bevis, er det tilstrækkeligt, hvis du fremskaffer dokumentation på, at du har deltaget med angivelse af timer/lektioner.

Hos SAB tæller kun den undervisning, som du modtager, og ikke de timer, hvor du eventuelt har undervist andre i dit RAB fag.

Kopi af dokumentation for efteruddannelse, hvoraf timeantal skal fremgå, sendes til sekretariat@sabnyt.dk

SAB´s sekretariat skal modtage gyldig dokumentation for efteruddannelse inden for fristen, da SAB ellers vil være nødt til at fratage dig din RAB registrering.

Hvis du har spørgsmål, f.eks. hvor mange timer, du har optjent eller om et kursus vil kunne tælle som efteruddannelse, er du altid velkommen til at kontakte SAB´s sekretariat på sekretariat@sabnyt.dk

Venlig hilsen
SAB’s bestyrelse

                                                                                                                                               Opdateret 09-06-2017Nyheder


Sekretariatet er lukket fredag, den 20. oktober og fredag, den 27. oktober

Ekspeditionstiden

Ekspeditionstiden i SAB's sekretariat er forlænget.
Ekspeditionstiden er ca. 15 hverdage ved nye ansøgere og 10 hverdage ved almindelige henvendelser.
Vi behandler din ansøgning/henvendelse så hurtigt som muligt.


SAB Nyt
 

Tilmelding til betalingsservice


Nu kan du tilmelde dig betalingsservice. Tryk venligst på linket herunder.
Kundenummer er lig dit medlemsnummer og skal oplyses.
Betalingsservice online tilmelding


Læs alle ..