Sammenslutningen af
Alternative Behandlere
Klik her for menu »

Profil


SAB er en landsdækkende faglig forening for alternative behandlere.

SAB er den eneste tværfaglige forening for alternative behandlere, der er registreringsansvarlig i henhold til lov nr. 351 af 19 maj 2004 og bekendtgørelse BEK nr. 978 af 1. oktober 2012, under tilsyn af Sundhedsstyrelsen (RAB).

Det betyder at du som medlem af SAB, kan have flere godkendte behandlingsformer, som alle hermed er fuldt forsikrede.

Du kan blive medlem af SAB, selv om din behandlingsform endnu ikke er registreringsberettiget. Så vil vi arbejde på at den kan blive det.

SAB´s formål
 

 • At være et stærkt, tværfagligt fællesskab med stor respekt og høj etik, som gennem udvikling og ekspertise vil løfte den enkeltes glæde, tillid og ansvar for sit eget liv.
 • At bevare frihed for medlemmer til at virke som alternative behandlere.
 • At være repræsenteret i relevante udvalg inden for staten og for vores branche.
 • At søge alle egne af landet repræsenteret ved SAB's medlemmer for varetagelse af de enkelte medlemmers lokale interesser.
 • At opnå momsfritagelse for alle SAB´s alternative behandlere, samt patienttilskud til behandling fra det offentliges side.
 • At fremme oplysningen om forebyggelse og alternativ behandling, naturmedicin, sund kost, rent miljø og bedre livskvalitet.
 • At varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser.
 • SAB realiserer sit formål ved at være en fællesorganisation, som samler viden, støtter og fremmer udviklingen. Formidler budskaber om sundhedsfremme og samlet øver indflydelse politisk, i medier og sætter den enkelte i centrum.


Hvorfor vælge SAB som din forening

SAB er den eneste tværfaglige forening med mange forskelligartede behandlingsformer, hvor vi har en bred indgangsvinkel til, at kunne rumme dette tværfaglige aspekts mange muligheder til gavn og glæde for mange.

Du kan blive Registreret Alternativ Behandler (RAB) i 8 terapiformer: Massage, Zoneterapi, Kinesiologi, Akupunktur, Body-sds, Psykoterapi, Hypnose og Manuvision.

Du kan tilbyde dine klienter en ekstra tryghed, fordi din behandlingsmetode, som er godkendt hos SAB er fuldt forsikret.

SAB har et Etisk Råd, der varetager klager over behandlere, der er medlem af SAB.

SAB udgiver digitalt bladet SAB NYT 6 gange om året. Bladet finder du her.

SAB er en aktiv forening der gør alt for at markedsføre medlemmernes aktiviteter. Vi er repræsenteret på de fleste større messer rundt om i landet..

SAB har altid en opdateret behandlerliste på SAB´s hjemmeside.

Alle vore aktive medlemmer, som er godkendt af SAB´s optagelsesudvalg, kan optages på SAB behandlerlister.

SAB udgiver på hjemmesiden under fanen Behandlingsformer oplysninger til forbrugeren om, hvad forskellige behandlingsformer indeholder.

Alle medlemmer af SAB har mulighed for gratis at annoncere med kursustilbud o. lign. på SAB's hjemmeside. Gratis annoncering kræver som minimum passivt medlemskab i SAB.

Alle medlemmer af SAB har mulighed for gratis rubrikannonce med kursustilbud o. lign. i bladet SAB-Nyt. Gratis rubrikannonce kræver som minimum passivt medlemskab i SAB.


Hvad bruger SAB dit kontingent til (som i øvrigt er fuldt fradragsberettiget)
 

 • Fremstilling af SAB NYT.
 • Forsikring af alle aktive medlemmer og SAB godkendte behandlingsmetoder 1
 • Koda/Gramex afgift (SAB betaler, så du kan spille musik i din klinik).
 • Reklame, annoncering og SAB´s repræsentation på messer rundt om i landet.
 • Redigering og trykning af forbrugervejledningen.
 • SAB´s hjemmeside.
 • SAB´s Sekretariat.
 • Honorar til Bestyrelsen.
 • Revision og bogholder.
 • Transport i forbindelse med bestyrelses- og udvalgsmøder rundt om i landet.
 • Sidst men ikke mindst, den årlige generalforsamling.


SAB bestræber sig på at forvalte medlemmernes kontingent ud fra fornuft og nødvendigt behov.

Kontingent vedtaget på generalforsamling april 2014.

Kr. 1300,- kr. hvert halve år for Aktive medlemmer.
Kr.   500,- kr. hvert halve år for Elever under uddannelse.
Kr.   650,- kr. om året for Passive medlemmer.
Kr.   350,- kr. om året i RAB kontingent, uanset hvor mange fag man er RAB registreret i via SAB).


1 Kræver bopæl i Danmark.Nyheder


Sekretariatet er lukket fredag, den 20. oktober og fredag, den 27. oktober

Ekspeditionstiden

Ekspeditionstiden i SAB's sekretariat er forlænget.
Ekspeditionstiden er ca. 15 hverdage ved nye ansøgere og 10 hverdage ved almindelige henvendelser.
Vi behandler din ansøgning/henvendelse så hurtigt som muligt.


SAB Nyt
 

Tilmelding til betalingsservice


Nu kan du tilmelde dig betalingsservice. Tryk venligst på linket herunder.
Kundenummer er lig dit medlemsnummer og skal oplyses.
Betalingsservice online tilmelding


Læs alle ..