Sammenslutningen af
Alternative Behandlere
Klik her for menu »

SAB's behandlere


SAB's aktive behandlere
Alle SAB´s aktive behandlere, har inden deres optagelse i foreningen, været igennem foreningens optagelsesudvalg, der undersøger behandlerens baggrund og uddannelse. I tvivlstilfælde, kan optagelsesudvalget sende 2 af foreningens repræsentanter på besøg hos ansøgeren.
SAB repræsenterer mange forskellige behandlingsformer, hvoraf de 8 er godkendt af Sundhedsstyrelsen som Registreret Alternativ Behandler (RAB)

For at behandleren kan få godkendt en mindre uddannelse hos SAB, som for eksempel Reiki healing, øreakupunktur eller stenmassage, skal behandleren have en hel grunduddannelse, som vedkommende er blevet godkendt og optaget i foreningen med.

Behandleren skal være optaget som aktivt medlem hos SAB, inden der tages stilling til om vedkommende kan blive Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Efteruddannelse:
Alle aktive medlemmer hos SAB, skal holde sig ajour inden for deres behandlingsområde med efteruddannelse.
For Registrerede Alternative Behandlere er SABs krav, 36 timers relevant efteruddannelse inden for 3 år.

Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB). Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der dog i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis. Krav til RAB registrering er uddannelse på minimum 660 timer.

Læs mere om RAB loven og RAB bekendtgørelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, bl.a om Lov nr. 351 af 19. maj 2004 her og bekendtgørelse BEK nr. 978 af 1. oktober 2012 her

Datatilsynet:
Fra den 1. januar 2008 er det obligatorisk ved lov, at alle der har privat virksomhed/klinik, og som opbevarer personfølsomme oplysninger om deres klienter/patienter, skal være registreret i Datatilsynet.

For at være Registreret Alternativ Behandler kræves det at behandler fører journal. For at føre journal, skal behandler være registreret i Datatilsynet.

Blanketten kan hentes på Datatilsynes hjemmeside og registreringsafgiften er på kr. 2000,- én gang for alle. Registreringen i Datatilsynet, dækker alle de fag, du behandler med.

Sygeforsikringen ”danmark”
For at zoneterapeuter kan behandle klienter med tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark”, skal zoneterapeuten være Registreret Alternativ Behandler og registreret i Datatilsynet.

Det er ikke tilladt at anvende ”danmark”s logo i markedsføringsøjemed, hverken på behandlers hjemmeside, flyers eller lignende. Overtræder behandler dette, kan ”danmark” opsige samarbejdsaftalen med øjeblikkelig virkning. Behandler må gerne skrive at man har aftale med ”danmark”.

Det er gratis for dig som zoneterapeut, at indberette til ”danmark” via ”danmark”s egen hjemmeside, d-service.dk. Det er ikke nødvendigt / et krav at købe programmer til indberetning.

Vær med at at gøre Registreret Alternativ Behandler, til et varemærke der står for kvalitet.Nyheder


Sekretariatet er lukket fredag, den 20. oktober og fredag, den 27. oktober

Ekspeditionstiden

Ekspeditionstiden i SAB's sekretariat er forlænget.
Ekspeditionstiden er ca. 15 hverdage ved nye ansøgere og 10 hverdage ved almindelige henvendelser.
Vi behandler din ansøgning/henvendelse så hurtigt som muligt.


SAB Nyt
 

Tilmelding til betalingsservice


Nu kan du tilmelde dig betalingsservice. Tryk venligst på linket herunder.
Kundenummer er lig dit medlemsnummer og skal oplyses.
Betalingsservice online tilmelding


Læs alle ..